06 lutegoNasza historia

Ochotnicza Straż Pożarna w Mszczonowie, bo tak brzmi obecna pełna nazwa naszej organizacji to stowarzyszenie, której jest zawsze gotowe nieść pomoc ludziom zagrożonym klęską żywiołową niezależnie od pory roku, dnia czy nocy, upału czy mrozu.

W 1880r. jednostka została zarejestrowana w Związku. Powołany został pierwszy zarząd, którego prezesem został hrabia Kazimierz Krasiński, a komendantem kasjer magistratu Adolf Błuś. W 10 lat po zarejestrowaniu jednostki w związku, tj. w 1890 roku zostaje zorganizowana orkiestra dęta, której założycielem i pierwszym kapelmistrzem  był carski oficer A. Kuźniecow.

Członkiem straży mógł zostać każdy bez względu na stan majątkowy, pochodzenie społeczne, lecz o nienagannej przeszłości i niekaralności jego i całej rodziny. W okresie międzywojennym straż rozwijała się intensywnie, o czym świadczą liczne zapisy, poczynione w wielu źródłach. Wybuch wojny w 1939r. rujnuje doszczętnie cały wieloletni dorobek straży. Niemcy spalili miasto, również i remizę. Po wydarzeniu postanowiono odbudować straż i ponownie powołać do życia orkiestrę. Wybrano nowy zarząd na czele którego stanął J. Żukowski, a naczelnikiem został K. Lachowski.Dzięki ofiarności wielu strażaków pod koniec lat 60-tych przystąpiono do przygotowań związanych z budową “Domu Strażaka”. W roku 2009 odrestaurowano salę weselną i pomieszczenia socjalne. W maju 2009r. została otwarta Izba Tradycji.

Czas płynie dalej, co przyniosą kolejne lata? Nigdy nic nie wiadomo, ale mamy nadzieję, że tak jak my pamiętamy o naszych przodkach i korzeniach, tak i następne pokolenia będą pielęgnować mszczonowskie, strażackie tradycje.

Brak komentarzy

Napisz swój komentarz

Wypełnij poniższy formularz i napisz komentarz.
Imię
E-mail
Strona www
Twój komentarz