17 lutegoHistoria Orkiestry Dętej OSP Mszczonów

Wiele miast ma swoje symbole. Najczęściej są nimi: charakterystyczny budynek, znana instytucja bądź firma lub cenny zabytek. A co można uznać za symbol Mszczonowa? W tej kwestii zdania będą z pewnością podzielone. Sądzę jednak, że mimo wszystko wiele osób zgodzi się ze mną i za takowy symbol uzna … Orkiestrę Dętą Ochotniczej Straży Pożarnej. To wspaniały przykład ludzkiej pracowitości, wytrwałości i olbrzymiej liczby talentów. Orkiestra stała się pasją dla wielu osób z wielu mszczonowskich pokoleń. Grały w niej całe rodziny. Strażacy wielokrotnie reprezentowali Mszczonów na przeróżnych zamiejscowych uroczystościach. Stali się niepisanymi ambasadorami miasta. Trudno sobie wyobrazić, aby jakakolwiek miejskie święto odbyło się bez udziału orkiestry. Strażacy od lat są też nierozerwalnie związani z życiem mszczonowskiej parafii. Moim zdaniem orkiestra wrosła w Mszczonów na tyle, że można ja uznać za symbol miasta.

Orkiestra Ochotniczej Straży Pożarnej w Mszczonowie jest najstarszą orkiestrą dętą w Polsce. Potwierdzają to dane Polskiego Związku Chórów i Orkiestr. Strażacki zespół utworzony został w 1890 przez hrabiego Kazimierza Krasińskiego- dziedzica okolicznych dóbr ziemskich. Od samego początku powstania orkiestry przynależność do niej uważana była za zaszczyt. Zespół wywierał   duży wpływ na życie towarzyskie   i kulturalne miasta. Podczas zaborów orkiestra rozbudzała świadomość narodową mszczonowian. W okresie międzywojennym strażacki zespół ugruntował swą silną pozycję w mieście. Członkowie zespołu powiększali i uzupełniali instrumentarium, a w 1936 roku pozyskali również przestronne miejsce do prób, w nowo powstałej remizie strażackiej. Złowrogie czasy drugiej wojny światowej rozproszyły członków orkiestry po całym świecie, wielu z nich już nigdy nie powróciło do swego rodzinnego Mszczonowa. Jednak ci, którzy ocaleli- jesienią 1949 roku reaktywowali zespół. Początek był bardzo trudny- instrumentów było niewiele, a remiza została zniszczona. Pokonywanie trudności dodatkowo konsolidowało zespół i utwierdzało jego członków w przekonaniu, że ich działalność jest miastu naprawdę potrzebna. Orkiestra była symbolem Mszczonowa, a strażackie mundury przypominały o wolnej Polsce. Po raz pierwszy po wojnie zespół publicznie wystąpił na ślubie druha Czesława Narożnego, który przez wiele lat pełnił później zaszczytną funkcję kierownika orkiestry. Jedynym żyjącym członkiem zespołu, uczestniczącym czynnie w reaktywowaniu orkiestry po wojnie jest druh Kazimierz Kalinowski. Rodziny Narożnych i Kalinowskich szczególnie zasłużyły się dla orkiestry. Zespół opiera swą działalność na tradycjach rodzinnych. Wiele mszczonowskich rodzin związało z nim nierozerwalnie swe losy. W ciągu ostatnich 50 latach orkiestra brała udział w wielu: konkursach, festiwalach i   przeglądach. Zespół uświetniał również swą obecnością niemal wszystkie znaczące miejskie uroczystości. W sumie mszczonowscy strażacy koncertowali w około 100 miejscowościach na terenie całego kraju oraz uczestniczyli w kilku wyjazdach zagranicznych. Do najważniejszych osiągnięć orkiestry należą:
-         zdobycie Nagrody Ministra Kultury i Sztuki /1979/,
-         udział w Ogólnopolskim Festiwalu Orkiestr OSP w Koszalinie /1995/,
-         trzykrotne wywalczenie pierwszego miejsca w Wojewódzkich Przeglądach Orkiestr Dętych OSP /1991, 1993,1995/,
-         zajęcie czwartego miejsca w Ogólnopolskim Festiwalu Orkiestr Dętych w Ciechanowie /1993/,
-         zdobycie szóstego miejsca w Ogólnopolskim Festiwalu Orkiestr Dętych w Chodzieży /1995/,
-      udział w przywitaniu i Mszy Świętej odprawionej na łowickich błoniach   przez Ojca Świętego Jana     Pawła II /czerwiec 1999/.
-          udział w pielgrzymce pn. „Strażacy Ojcu Świętemu” zorganizowanej z okazji 25-lecia pontyfikatu Jana Pawła II /wrzesień 2003/,
-          zajęcie 7 miejsca w festiwalu najlepszych orkiestr europejskich Resteder Musiktage /Dolna Saksonia -2005/
Orkiestra utrzymuje kontakty partnerskie z polonijną orkiestrą Societe de Musique „HARMONIA” z francuskiego Bully Les Mines.   Pierwszą kasetę magnetofonową mszczonowski zespół nagrał w 1996 roku. W swoim repertuarze orkiestra posiada utwory: patriotyczne, religijne, wojskowe i klasyczne oraz   folklorystyczne, taneczne i biesiadne.
Obecnie orkiestra liczy 50 członków. Jej kapelmistrzem jest- druh Jacek Zielonka, kierownikiem- druh Janusz Koziński, a skarbnikiem Zbigniew Chyła. Najstarszym członkiem zespołu jest wspomniany już wcześniej -druh Kazimierz Kalinowski, a najmłodszymi –druhowie Michał Chałuś, Tomasz Matyjas i Waldemar Brzozowski. Naukę gry dla młodzieży prowadzą druhowie- Jan Chałuś i Jacek Zielonka.
Od 2002 do orkiestry dołączyły także tamburmajorki i marżonetki, które prowadzi dh. Jolanta Nowak –Zielonka. Zespół pozyskał także dwójkę śpiewających solistów – Krzysztofa Gwiazdę i Martynę Zabłocką.
Na podstawie materiałów orkiestry OSP
Piotr Dymecki

Źródło

Brak komentarzy

Napisz swój komentarz

Wypełnij poniższy formularz i napisz komentarz.
Imię
E-mail
Strona www
Twój komentarz