Archiwum kategorii ‘O nas’

25 lutegoWalne zebranie 2011

W dniu 20.02.2011 odbyło się walne sprawozdawczo-wyborcze zebranie w OSP Mszczonów.

Wśród osób zaproszonych byli:

 • Burmistrz Miasta i Gminy Mszczonów, p. J. G. Kurek
 • Przewodniczący Rady Miejskiej, p. Ł. Koperski
 • Komendant P.S.P. w Żyrardowie dh A. Oklesiński
 • Komendant powiatowy OSP dh M. Zielonka
 • Prezes zarządu gminnego OSP dh E.Wiśniewski

Sprawozdanie działalności i przedstawienie planu działań na rok 2011 przedstawił sekretarz zarządu dh G. Walczak.

Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej przedstawił dh J. Dynarowski.

Sprawozdanie finansowe przedstawił dh A. Bieńkowski. Wybrano nowy zarząd OSP Mszczonów, w składzie:

 • Prezes – Janusz Legięcki
 • v-ce prezes – Janusz Koziński
 • Skarbnik – Arkadiusz Bieńkowski
 • Sekretarz – Grzegorz Walczak
 • Naczelnik – Grzegorz Koperski
 • v-ce naczelnik – Tomasz Nowakowski
 • Gospodarz – Paweł Lasoń
 • Członek zarządu – Adam Narożny
 • Członek zarządu – Jacek Klepacz
 • Członek zarządu – Jacek Zielonka
 • Członek zarządu – Tadeusz Jackowski

Życzymy naszym władzom samych mądych i przemyślanych decyzji.

10 czerwcaPodwójne święto naszych Strażaków!

Szóstego czerwca, czyli drugiego dnia tegorocznego Jarmarku w Mszczonowie obchodziliśmy dwa święta:

 • 130-te urodziny OSP
 • 120-te urodziny Orkiestry Dętej OSP

Jednostka OSP jest najstarszą formą działalności społecznej na terenie naszego miasta, zaś Orkiestra, zgodnie z danymi Polskiego Związku Chórów i Orkiestr, jest najstarszą funkcjonującą orkiestrą w Polsce.

Obchody rozpoczęły się od mszy świętej prowadzonej przez miejscowych księży – ks. Sławomira Tulina oraz ks. Pawła Pietrzaka. Po mszy wszystkich zebranych gości przywitał druh Mirosław Zielonka. Zaś druh Waldemar Suski pokrótce zapoznał wszystkich z historią Ochotniczej Straży Pożarnej w Mszczonowie. Następnie głos zabrała Klaudia Michałowska, która odczytała krótki rys historyczny Orkiestry Dętej OSP. Po wystąpieniu druhny Klaudii, miało miejsce przyznanie medali oraz odznaczeń poszczególnym strażakom (listę zamieścimy na dniach), a w międzyczasie odbywało się wbijanie symbolicznych gwoździ w pamiątkową tablicę ufundowaną z okazji jubileuszu OSP.

Po części oficjalnej przyszedł czas na część artystyczną. Zgromadzeni widzowie mieli okazję podziwiać występy zespołu regionalnego “Wisła”, Młodzieżowej Orkiestry Dętej z Kask oraz Orkiestry Dętej z Bogatego. Po występach orkiestr, na scenie pojawiły się dzieci z klasy integracyjnej, działającej przy Szkole Podstawowej, później zespół AKORD oraz Mister Dex.

Dziękujemy przybyłym Gościom, Darczyńcom, Władzom Miasta. Szczególne podziękowania należą się naszym druhom – Mieczysławie Korzonkowskiej, Januszowi Legięckiemu oraz Waldemarowi Suskiemu za szczególny wkład w zorganizowanie obchodów. Bez Waszego Zaangażowania nasze święto na pewno nie miałoby tak pozytywnego wydźwięku :-)

Więcej zdjęć można obejrzeć tutaj.

17 lutegoHistoria Orkiestry Dętej OSP Mszczonów

Wiele miast ma swoje symbole. Najczęściej są nimi: charakterystyczny budynek, znana instytucja bądź firma lub cenny zabytek. A co można uznać za symbol Mszczonowa? W tej kwestii zdania będą z pewnością podzielone. Sądzę jednak, że mimo wszystko wiele osób zgodzi się ze mną i za takowy symbol uzna … Orkiestrę Dętą Ochotniczej Straży Pożarnej. To wspaniały przykład ludzkiej pracowitości, wytrwałości i olbrzymiej liczby talentów. Orkiestra stała się pasją dla wielu osób z wielu mszczonowskich pokoleń. Grały w niej całe rodziny. Strażacy wielokrotnie reprezentowali Mszczonów na przeróżnych zamiejscowych uroczystościach. Stali się niepisanymi ambasadorami miasta. Trudno sobie wyobrazić, aby jakakolwiek miejskie święto odbyło się bez udziału orkiestry. Strażacy od lat są też nierozerwalnie związani z życiem mszczonowskiej parafii. Moim zdaniem orkiestra wrosła w Mszczonów na tyle, że można ja uznać za symbol miasta.

16 lutegoHistoria Staży Pożarnej w Mszczonowie za portalem Mszczonów.pl

Za datę powstania mszczonowskiej straży pożarnej do niedawna przyjmowano rok 1880 Jednak jak wskazują dokumenty źródłowe, to zorganizowana dzia­łalność strażacka miała miejsce już o wiele wcześniej.
W encyklo­pedii Olgerbranda z 1865 roku odnajdujemy wzmiankę o tym, że we Mszczonowie po pożarze, jaki miał miejsce 9.10.1862r. pozosta­ły tylko: dom gminny (schlachtuz), około 30 domów i szopa na narzę­dzia ogniowe. Szopa ta powstała jak wynika z aktu erekcyjnego budowy ratusza z dnia 19.04.1825, blisko tej właśnie daty i stanowiła znaczący element architektoniczny miasta.
Przyjęcie roku 1825 za początek straży pożarnej w Msz­czonowie sprawia, że możemy poszczycić się jedną z najstar­szych organizacji pożarniczych w kraju, a już na pewno najstarszą w województwie.
Czytaj dalej…

15 lutegoEdura 2009

Dnia  18.06.2009 roku grupa  strażaków z OSP Mszczonów wraz z Kierownictwem pojechali na wystawę położonego 160km Kielc , gdzie co roku na terenie Targów Kielce odbyła się międzynarodowa wystawa ratownictwa i techniki przeciwpożarowej.
Czytaj dalej…

06 lutegoNasza historia

Ochotnicza Straż Pożarna w Mszczonowie, bo tak brzmi obecna pełna nazwa naszej organizacji to stowarzyszenie, której jest zawsze gotowe nieść pomoc ludziom zagrożonym klęską żywiołową niezależnie od pory roku, dnia czy nocy, upału czy mrozu.
Czytaj dalej…