Archiwum kategorii ‘Wydarzenia historyczne’

10 kwietnia“i dymi mgłą smoleński las…”

10 kwietnia 2010 roku, w drodze na uroczystości 70. rocznicy Zbrodni Katyńskiej zginął Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Lech Kaczyński, Małżonka Prezydenta Maria Kaczyńska oraz członkowie polskiej delegacji i załoga samolotu.

Cytat pochodzi ze strony Prezydent.pl

Nie trzeba nic więcej dodawać, pozostaje nam oddać hołd osobom, które zginęły w tej katastrofie. Ochotnicza Straż Pożarna w Mszczonowie łączy się w bólu z rodzinami, przyjaciółmi oraz wszystkimi, którzy tak jak my, również cierpią z powodu zaistniałej sytuacji.

Spoczywajcie w pokoju…

16 lutegoHistoria Staży Pożarnej w Mszczonowie za portalem Mszczonów.pl

Za datę powstania mszczonowskiej straży pożarnej do niedawna przyjmowano rok 1880 Jednak jak wskazują dokumenty źródłowe, to zorganizowana dzia­łalność strażacka miała miejsce już o wiele wcześniej.
W encyklo­pedii Olgerbranda z 1865 roku odnajdujemy wzmiankę o tym, że we Mszczonowie po pożarze, jaki miał miejsce 9.10.1862r. pozosta­ły tylko: dom gminny (schlachtuz), około 30 domów i szopa na narzę­dzia ogniowe. Szopa ta powstała jak wynika z aktu erekcyjnego budowy ratusza z dnia 19.04.1825, blisko tej właśnie daty i stanowiła znaczący element architektoniczny miasta.
Przyjęcie roku 1825 za początek straży pożarnej w Msz­czonowie sprawia, że możemy poszczycić się jedną z najstar­szych organizacji pożarniczych w kraju, a już na pewno najstarszą w województwie.
Czytaj dalej…

15 lutegoWycieczka do OSP w Niepokalanowie w 2009 roku

Dnia 26 Kwietnia 2009 roku MDP(Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza) z OSP Mszczonów wraz z opiekunami: dh Suskim, dh Nowakowskim i dh Sobczakiem pojechała na wycieczkę do położonego nieopodal Niepokalanowa gdzie mieści się Ochotnicza Straż Pożarna prowadzona przez zakonników z Klasztoru Ojców Franciszkanów.
Czytaj dalej…

Tagi:

06 lutegoNasza historia

Ochotnicza Straż Pożarna w Mszczonowie, bo tak brzmi obecna pełna nazwa naszej organizacji to stowarzyszenie, której jest zawsze gotowe nieść pomoc ludziom zagrożonym klęską żywiołową niezależnie od pory roku, dnia czy nocy, upału czy mrozu.
Czytaj dalej…